Aai beur het dak op

Ontwerp, opmaak en productie van de uitgave ‘Aai beur het dak op’, een uitgave met alle bijnamen van Culemborgers uit verleden en heden. Te koop in de winkel en gratis verspreid door het historisch genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden onder haar 850 leden. Een uitgave van ‘Culemborg zoals het was’.