Aai beur het dak op

Ontwerp, opmaak en productie van de uitgave ‘Aai beur het dak op’, een uitgave met alle bijnamen van Culemborgers uit verleden en heden. Te koop in de winkel en gratis verspreid door het historisch genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden onder haar 850 leden. Een uitgave van ‘Culemborg zoals het was’.

Serieontwerp Radiotherapie

Serieontwerp omslagen Medische Beeldvorming en Radiotherapie. Nucleaire Geneeskunde is het eerste deel in de serie in de nieuwe vorm. Vervolgens zal er jaarlijks een ander deel een nieuw omslag krijgen. Opdracht: Reed Business Education Nog niet gerealiseerde omslagen.